Projekt „Europejski Rolnik”, finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach realizowanego przez FRSE projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu w okresie 31.12.2015 r. do 30.12.2017 r.

Projekt skierowany jest do uczniów technikum rolniczego oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

W projekcie bierze udział grupa 15 uczniów, którzy odbędą staż zawodowy i 2 nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w obserwacjach zajęć „job shadowing” w IES Virgen de la Cabeza w Marmolejo w Hiszpanii.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI NAUCZYCIELI

Deklaracja udziału – uczeń

Deklaracja udziału – nauczyciel

Wyniki rekrutacji – termin 09.05.2016 – 27.05.2016

Wyniki rekrutacji – termin 03.10.2016 – 21.10.2016

Wyniki rekrutacji – termin 06.02.2017 – 24.02.2017


Fatal error: Class 'visits_counter' not found in /home/zsircku/domains/zsircku.ayz.pl/public_html/wp-content/themes/rafi/page.php on line 27