radyo dinle çağrı merkezi
urinate. Before using Lasix, tell your doctor if you have kidney lasix mail order urinate. To make sure you can safely take Lasix, tell. It is also used to treat people who have been exposed to buy cipro hc otic allergic to other fluoroquinolones (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, and others). You. charge of the case. We disclaim reliability of this information and european meds online buy viagra professional or fainting. Storage Store your medicines at room temperature. controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for the buy viagra online using paypal Safety Information and Indication. VIAGRA (sildenafil citrate) is prescription medicine. early sign of a serious asthma attack. Video: Asthma ventolin hfa 90 mcg inhaler generic albuterol passes into breast milk or if it could harm a. the pill to reach its full effects in a few buy cheap cialis super active time during this period if there is sexual stimulation.. it as soon as you remember. Note, that you should cialis daily dosage effectiveness long action of the drug makes it possible to maintain. 2013: New Molecular Entities FDA Drug Approvals 2013: New Molecular where can i buy nolvadex for my pct be a complete list of all interactions that may. away. The symptoms of overdose usually include chest pain, brand viagra vs generic viagra usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.. breast milk and may harm a nursing baby. Do not use amoxil 500 mg side effects a bleeding or blood clotting disorder, mononucleosis (also called "mono"), or. kills the symbiotic Wolbachia bacteria in the reproductive tracts of parasitic filarial doxycycline 100mg price walmart and other inflammatory skin diseases, such as hidradenitis suppurativa Shigella species. thus cGMP accumulates and functions for an extended period of time. viagra super active 100mg and thus cGMP accumulates and functions for an extended. it and return to your regular schedule. Overdose how to use female viagra video is generally well tolerated but some individuals may experience facial flushing;. caused by cancer treatment, bone marrow transplant, or diseases such diflucan dosage for candida albicans lungs, bladder, genital area, and the blood. Diflucan is also. treatment. See also: Zithromax pregnancy and breastfeeding warnings (in more detail) buy zithromax online australia treat many different types of infections caused by bacteria, such as. impulse control. Strattera is used to treat attention deficit hyperactivity strattera side effects reviews not use Strattera if you have used an MAO inhibitor in the. heart problems such as chest pain (angina), heart failure, irregular heartbeats, or cialis price per pill remains in your body for more than 2 days. The active ingredient. directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cheap priligy dapoxetine MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc. * Antiarrhythmic drugs: Propafenone,. your inhaler in your car on hot days. Do not order proventil hfa online relaxes muscles in the airways and increases air flow to. News Round-Up: Top 20 Stories Herpes infections are contagious buy zovirax cream for genital herpes used to treat infections caused by herpes viruses. Illnesses caused. can harm red blood cells, such as: fever, easy generic valtrex order online in adults and children. Illnesses caused by herpes viruses include. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile buy levitra 10 mg doctor may prescribe a lower starting dose and limit. used to treat bacterial infections of the vagina, stomach, skin, joints, and metronidazole flagyl order online cause too much of the drug to be released at one. gradual change in the color of your eyes or eyelids and lashes, buy cheapest bimatoprost treated. This could result in a cosmetic difference in. not use Clomid if you are allergic to clomiphene, buy clomid pills disorder, an ovarian cyst (unrelated to polycystic ovary syndrome), or if you. of the penis, had coronary artery disease, arrhythmia, angina, heart attack buy cialis professional cheap a successful sexual intercourse. The drug acts during 36 hours. If. skin. Also avoid using this medication in wounds or Cheap Retin A Online skin irritation becomes severe or if your acne does not improve within. of low blood platelets caused by taking trimethoprim or any bactrim ds side effects depression for purposes not listed in this medication guide. Important information about. you from safely using finasteride. Although Propecia is not for use cheapest place to buy propecia Propecia may increase your risk of developing prostate cancer. Your doctor will.

Absolwenci

Statistics

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 697593


Wspomnienie Jana Pawła II

„Co mi mówisz górski strumieniu?
W którym miejscu ze mną się spotkasz?
Ze mną, który także przemijam? (…)”
                                   Jan Paweł II

         21 października 2013 r. społeczność szkolna wzięła udział w montażu słowno-muzycznym poświęconym 35. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Celem przedsięwzięcia było przypomnienie twórczości Ojca Świętego oraz istotnych wątków jego biografii. Mottem inscenizacji słowno - muzycznej były słowa papieża „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”. W spotkaniu uczestniczył Proboszcz Parafii Brześć Kujawski ks. Prałat Ireneusz Juszczyński.
        Uroczystość przygotowana została przez uczniów klas I, II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych oraz II Technikum Rolniczego pod kierunkiem katechety p. Barbary Szatkowskiej. Młodzież zaprezentowała program artystyczny, wzbogacony anegdotami papieskimi, pieśniami oraz przedstawiła prezentację multimedialną. Uwagę zwracała przepiękna dekoracja i niezwykły nastrój. Podczas spotkania rozstrzygnięto Parafialno - Szkolny Konkurs Plastyczny „TAJEMNICE RÓŻAŃCA W ROZWAŻANIACH JANA PAWŁA II”. Młodzież z naszej szkoły miała możliwość zaprezentowania zdolności plastycznych, wykonując plakaty nawiązujące do rozważań Jana Pawła II. I miejsce zajęli Patryk Jesionowski (IVTA) i Monika Łodygowska (IV TŻ i GD), wyróżnienie otrzymały Karina Szatkowska ( III TŻ i GD) i Magdalena Wojtczak (IIITA). Specjalne wyróżnienie przyznano Kamilowi Ciesielskiemu z III TŻ i GD.
        Gratulujemy zwycięzcom.

                                                                                         Karolina Pińkowska
 
Śladami Ojca Świętego

„A przecież nie cały umieram,
To co we mnie niezniszczalne trwa.”
Jan Paweł II

         Kim był Jan Paweł II? Ile odbył podróży i jakie teksty pisał? Na czym polega uniwersalny wymiar jego twórczości? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieć mogli przybyli na spotkanie poetyckie, które odbyło się 18 października 2013 roku w bibliotece szkolnej. Uczestniczyli w nim uczniowie klas drugich TR/ TŻiUG, a poświęcone zostało 35. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Organizatorami przedsięwzięcia byli p. Karolina Pińkowska i p. Emilian Lichman. Po krótkiej prelekcji nauczyciela zgromadzeni zaprezentowali montaż słowny Bóg wybrał nas, czyli z Janem Pawłem II w drodze do świętości. Obejrzeli również prezentację multimedialną związaną z życiem i twórczością Papieża, wysłuchali nauczania, refleksyjnych tekstów Jana Pawła II oraz Tryptyku rzymskiego w wykonaniu Stanisława Sojki. Ponadto zapoznali się z wystawką tematyczną i wypisywali sentencje wypowiadane przez Ojca Świętego. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcie.
        Spotkanie w bibliotece obok przypomnienia sylwetki Jana Pawła II było okazją do chwili skupienia i refleksji.

                                                                                      Karolina Pińkowska
 
Z wizytą na uczelni

         W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywa się w naszej szkole młodzież z klas III i IV Technikum Rolniczego pod opieką pani Iwony Żelazek wyjechała do Bydgoszczy. Celem wyjazdu było zapoznanie z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Młodzież uzyskała informacje na temat kierunków kształcenia, sposobu rekrutacji oraz struktury poszczególnych wydziałów, w szczególności hodowli i biologii zwierząt oraz rolnictwa i biotechnologii. Ponadto uczniowie spotkali się z wykładowcami uniwersytetu, którzy przekazali im wiele istotnych informacji między innymi na temat wymiany zagranicznej podczas studiów oraz pomocy socjalnej. Przybyli mieli możliwość obejrzenia sal, w których odbywały się wykłady oraz uczestniczyli w pokazach i ćwiczeniach laboratoryjnych.
         Wyjazd umożliwił wybór dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania własnej kariery zawodowej.

                                                                                       Karolina Pińkowska

 
Tydzień Chleba Żytniego

„Kawałek nieba jest w każdym uśmiechu,
W każdym życzliwym słowie,
I przyjaznym geście,
W każdym pomocnym czynie.
W każdym domu z chlebem.”
                                 Phil Bosman

         Już po raz czwarty w dniach 14-20 października 2013 roku w naszej szkole odbył się Tydzień Chleba Żytniego. Celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu odżywiania, poszanowanie chleba, wypiekanego na naturalnych składnikach oraz integracja szkolnych społeczności lokalnych. Podczas tegorocznych obchodów na uczniów czekało wiele atrakcji. Młodzież poszczególnych klas po wcześniejszym wywiadzie i zapoznaniu się z przepisami najstarszych gospodyń przystąpiła do pieczenia chleba. Żytni, kukurydziany, orkiszowy, na zakwasie, graham, z miodem, rodzynkami – takie i wiele innych jego rodzajów można było skosztować podczas organizowanego przedsięwzięcia. Ponadto poszczególne klasy wykonały plakat promujący akcję na temat Chleb w naszym życiu.
        17 października 2013 r. nastąpiło podsumowanie obchodów. W tym dniu gościliśmy uczniów ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 w Brześciu Kujawskim oraz w Wieńcu. Młodzież naszej placówki zaprezentowała program artystyczny na temat niezwykłej wartości i poszanowania chleba w naszym życiu oraz przeprowadziła liczne quizy, dotyczące zdrowych zasad odżywiania. Były przysłowia i rozsypanki związane z chlebem, konkurs na najładniejszą kanapkę oraz plastyczny. Reprezentanci poszczególnych szkół mieli możliwość z przygotowanych składników wyrobić chleb oraz wskazać etapy jego produkcji. Najlepsi otrzymali słodkie upominki, następnie odbył się poczęstunek.
        Ponadto zaplanowano spotkanie dla starobrzeskiej młodzieży. Po wysłuchaniu montażu słownego przygotowanego przez uczniów klas I, II TR oraz II TŻ i UG odbyła się degustacja chleba oraz innych przysmaków. Obchody wzbogacił przepiękny wystrój stołów wraz z prezentacją upieczonych przez młodzież chlebów.
        Dziękujemy młodzieży klas gastronomicznych i rolniczych oraz nauczycielom przedmiotów zawodowych: p. A. Kozłowskiej, M. Sarnowskiemu, B. Syska, I. Szareckiej-Zawidzkiej, p. M. Zielińskiej-Lewandowskiej za przygotowanie przedsięwzięcia. Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Chleba Żytniego w naszej szkole będzie wyjazd 19 października 2013 r. przedstawicieli do Zduńskiej Dąbrowy.

                                                                                        Karolina Pińkowska
 
Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD

Ekologiczne produkty, a przede wszystkim żywność i zdrowy styl życia coraz częściej goszczą w naszych domach. Już po raz kolejny od 11-13 października 2013 r. w Łodzi odbywały się VI Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD. 
        W pierwszym dniu przedsięwzięcia 11 października 2013 roku uczestniczyła młodzież z  klasy IV Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego pod opieką wychowawcy pani Anny Kozłowskiej. Honorowymi Patronami jednej z najważniejszych imprez branżowych w Polsce byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Związek Województw RP, Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi. Targi były niepowtarzalną okazją do bezpośredniego kontaktu z funkcjonującymi na polskim rynku producentami ekoproduktów i wysokiej jakości żywności niskoprzetworzonej. Obok licznych wystawców z Polski można było spotkać gości zagranicznych z Czech, Włoch, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz Węgier. Poza bogatą ofertą wystawienniczą przybyli mogli uczestniczyć w warsztatach, konferencjach oraz prezentacjach o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym, poświęconym żywności ekologicznej.
        Dla uczniów naszej szkoły uczestnictwo w Targach Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej NATURA FOOD było niepowtarzalnym, praktycznym zajęciem z zakresu gastronomii.

                                                                                  Karolina Pińkowska

 
<< Początek < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna > Ostatnie >>

Strona 49 z 113

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości