radyo dinle çağrı merkezi
urinate. Before using Lasix, tell your doctor if you have kidney lasix mail order urinate. To make sure you can safely take Lasix, tell. It is also used to treat people who have been exposed to buy cipro hc otic allergic to other fluoroquinolones (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, and others). You. charge of the case. We disclaim reliability of this information and european meds online buy viagra professional or fainting. Storage Store your medicines at room temperature. controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for the buy viagra online using paypal Safety Information and Indication. VIAGRA (sildenafil citrate) is prescription medicine. early sign of a serious asthma attack. Video: Asthma ventolin hfa 90 mcg inhaler generic albuterol passes into breast milk or if it could harm a. the pill to reach its full effects in a few buy cheap cialis super active time during this period if there is sexual stimulation.. it as soon as you remember. Note, that you should cialis daily dosage effectiveness long action of the drug makes it possible to maintain. 2013: New Molecular Entities FDA Drug Approvals 2013: New Molecular where can i buy nolvadex for my pct be a complete list of all interactions that may. away. The symptoms of overdose usually include chest pain, brand viagra vs generic viagra usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.. breast milk and may harm a nursing baby. Do not use amoxil 500 mg side effects a bleeding or blood clotting disorder, mononucleosis (also called "mono"), or. kills the symbiotic Wolbachia bacteria in the reproductive tracts of parasitic filarial doxycycline 100mg price walmart and other inflammatory skin diseases, such as hidradenitis suppurativa Shigella species. thus cGMP accumulates and functions for an extended period of time. viagra super active 100mg and thus cGMP accumulates and functions for an extended. it and return to your regular schedule. Overdose how to use female viagra video is generally well tolerated but some individuals may experience facial flushing;. caused by cancer treatment, bone marrow transplant, or diseases such diflucan dosage for candida albicans lungs, bladder, genital area, and the blood. Diflucan is also. treatment. See also: Zithromax pregnancy and breastfeeding warnings (in more detail) buy zithromax online australia treat many different types of infections caused by bacteria, such as. impulse control. Strattera is used to treat attention deficit hyperactivity strattera side effects reviews not use Strattera if you have used an MAO inhibitor in the. heart problems such as chest pain (angina), heart failure, irregular heartbeats, or cialis price per pill remains in your body for more than 2 days. The active ingredient. directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cheap priligy dapoxetine MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc. * Antiarrhythmic drugs: Propafenone,. your inhaler in your car on hot days. Do not order proventil hfa online relaxes muscles in the airways and increases air flow to. News Round-Up: Top 20 Stories Herpes infections are contagious buy zovirax cream for genital herpes used to treat infections caused by herpes viruses. Illnesses caused. can harm red blood cells, such as: fever, easy generic valtrex order online in adults and children. Illnesses caused by herpes viruses include. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile buy levitra 10 mg doctor may prescribe a lower starting dose and limit. used to treat bacterial infections of the vagina, stomach, skin, joints, and metronidazole flagyl order online cause too much of the drug to be released at one. gradual change in the color of your eyes or eyelids and lashes, buy cheapest bimatoprost treated. This could result in a cosmetic difference in. not use Clomid if you are allergic to clomiphene, buy clomid pills disorder, an ovarian cyst (unrelated to polycystic ovary syndrome), or if you. of the penis, had coronary artery disease, arrhythmia, angina, heart attack buy cialis professional cheap a successful sexual intercourse. The drug acts during 36 hours. If. skin. Also avoid using this medication in wounds or Cheap Retin A Online skin irritation becomes severe or if your acne does not improve within. of low blood platelets caused by taking trimethoprim or any bactrim ds side effects depression for purposes not listed in this medication guide. Important information about. you from safely using finasteride. Although Propecia is not for use cheapest place to buy propecia Propecia may increase your risk of developing prostate cancer. Your doctor will.

Absolwenci

Statistics

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 715233


XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Franciszka Becińskiego

„Wspomnij … ( nic nie trwa wiecznie),
ale Ty wspomnij koniecznie
mnie i moje wiersze.”
                      Franciszek Beciński

         W niezwykłym spotkaniu z poezją wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły. 20 listopada 2013 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Lubrańcu odbył się konkurs recytatorski. Celem zmagań była popularyzacja utworów kujawskiego twórcy Franciszka Becińskiego, doskonalenie umiejętności oratorskich oraz kształtowanie wrażliwości na piękno poezji szerszych kręgów młodzieży. Organizatorami przedsięwzięcia byli Starostwo Powiatowe we Włocławku i Liceum Ogólnokształcące w Lubrańcu. Komisja konkursowa oceniała odpowiedni dobór repertuaru, interpretację tekstu, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny.
         W tegorocznej edycji konkursu naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas I i II Technikum Rolniczego z opiekunem p. K. Pińkowską. Piotr Przybysz recytował wiersz Samotna mogiła w lesie, Bartłomiej Augustyniak tekst zatytułowany Wszystko to samo. Uczestnicy otrzymali dyplomy pamiątkowe, a opiekun podziękowanie i zbiorek poezji F. Becińskiego, który przekazany został do biblioteki szkolnej.
         Konkurs recytatorski był doskonałą okazją do wzbudzenia zainteresowania młodych osób literaturą piękną. Umożliwił upowszechnianie wśród młodzieży poezji i kultury żywego słowa oraz integrację lokalnych placówek oświatowych.

                                                                                    Karolina Pińkowska
 
Konferencja Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska

         Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego już po raz kolejny zorganizowały konkurs Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? Przeznaczony został dla kreatywnych i zainteresowanych rolnictwem uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nagrodą jest indeks na rolniczą uczelnię wyższą.
         14 listopada 2013 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się konferencja Młodzież – Rolnictwo – Unia Europejska, inaugurująca siedemnastą edycję konkursu. Wzięło w niej udział 140. uczestników z ponad 20. szkół średnich z całej Polski.
         W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ze Starego Brześcia - uczniowie klasy II i IV Technikum Rolniczego: Bartłomiej Augustyniak, Piotr Pasturczak, Krzysztof Trzciński z opiekunem p. Małgorzatą Zielińską – Lewandowską. Zgromadzeni wysłuchali prelekcji związanej z aktualnymi problemami i wyzwaniami rolnictwa. Omówiono temat integrowanej ochrony roślin, która stała się nowym standardem w rolniczej produkcji roślinnej. Ponadto poruszono kwestię związaną z pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych. Na koniec przedstawiono zebranym regulamin i zasady uczestnictwa w konkursie. Po konferencji młodzież z opiekunami zwiedziła kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
         Liczymy, że konferencja zachęciła uczestników do przygotowania projektów modernizacyjnych gospodarstwa. 
                                          
                                           Karolina Pińkowska

 
Biogazownia własnością rolników

        W niezwykłej lekcji przedsiębiorczości wzięła udział młodzież klas maturalnych Technikum Rolniczego i Agrobiznesu. Uczniowie uczestniczyli w wyjeździe do biogazowni wybudowanej przez grupę rolników. Surowcem do produkcji biogazu w tym przypadku jest gnojowica oraz kiszonka z kukurydzy. Obydwa substraty pochodzą z gospodarstw rolników. Warto zauważyć, że Spółką "Biogazownia Rypin" kieruje p. J.Cieszyński- rolnik zajmujący się hodowlą trzody chlewnej. Prezes zapoznał przybyłych z historią i funkcjonowaniem zakładu, odpowiadał na wiele pytań związanych z prowadzoną działalnością. Młodzież z wielkim zainteresowaniem słuchała informacji na temat inwestycji, będącej potwierdzeniem, że rolnik potrafi sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom. Obok biogazowni uczestnicy wyjazdu z opiekunem p.I.Szarecką-Zawidzką zwiedzili zamek w Golubiu-Dobrzyniu oraz Szafarnię.
        Wycieczka połączyła przyjemność z korzyścią, a może stanie się źródłem inicjatyw dla przyszłych absolwentów.

                                                                                     Karolina Pińkowska

 
Ku chwale Ojczyzny

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości”.
                                  Józef Piłsudski

        Święto Niepodległości upamiętnia rocznicę wskrzeszenia państwa polskiego, które po stu dwudziestu trzech latach niewoli stało się wolne. Chcąc uczcić to wydarzenie poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w nabożeństwie, odprawionym w intencji Ojczyzny. Obok uczniów z placówki w Starym Brześciu udział w nim wzięli: przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, delegacje ze szkół i placówek oświatowych, reprezentanci stowarzyszeń, straży, a także mieszkańcy Brześcia Kujawskiego. Kolejna część obchodów odbyła się na skwerze miejskim, gdzie przybyli, w tym przedstawiciele starobrzeskiej młodzieży złożyli kwiaty pod pomnikiem króla Władysława Łokietka.
        11 listopada był dniem skłaniającym do refleksji i powrotu do historii, wspomnień o bohaterach, którzy walczyli o suwerenny kraj.

                                                                                        Karolina Pińkowska
 
Czytamy poezję legionową

"Dzisiaj wielka jest rocznica
- 11 listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa(…)”
                          L. Wiszniewski

        Już po raz kolejny w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie poetyckie. 8 listopada 2013 r. uczniowie klasy II Technikum Rolniczego, Żywienia i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w montażu słownym „A to Polska właśnie…”, poświęconym 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorami przedsięwzięcia byli p. E. Lichman i p. K. Pińkowska.
        Celem spotkania było kształtowanie postawy szacunku do historii naszego kraju oraz symboli narodowych, uczczenie święta, uwrażliwienie na piękno poezji i pieśni narodowych, uświadomienie znaczenia wzniosłych wartości takich jak: wolność, niepodległość, suwerenność. Młodzież wysłuchała krótkiego wykładu nauczyciela, dotyczącego najważniejszych wydarzeń historii Polski. Następnie zgromadzeni czytali teksty o tematyce legionowej i patriotycznej między innymi : M. Konopnickiej, J. Wybickiego, H. Bocheńskiej, J. Żuławskiego. W tle rozbrzmiewały pieśni patriotyczne – „Przybyli ułani”, „Piechota”, „Wojenko, wojenko”, „Legiony”, „Rota”. Wysłuchano również „Warszawianki” i obejrzano prezentację multimedialną, związaną z podejmowaną tematyką. Nastrój potęgowała sceneria – flaga narodowa, wystawka z tomikami poezji i gazetka ścienna.
        Spotkanie z poezją legionową było wspomnieniem odległych czasów i bohaterów, walczących za wolność Ojczyzny.

                                                                                       Karolina Pińkowska
 
<< Początek < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna > Ostatnie >>

Strona 49 z 115

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości