radyo dinle çağrı merkezi
urinate. Before using Lasix, tell your doctor if you have kidney lasix mail order urinate. To make sure you can safely take Lasix, tell. It is also used to treat people who have been exposed to buy cipro hc otic allergic to other fluoroquinolones (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, and others). You. charge of the case. We disclaim reliability of this information and european meds online buy viagra professional or fainting. Storage Store your medicines at room temperature. controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for the buy viagra online using paypal Safety Information and Indication. VIAGRA (sildenafil citrate) is prescription medicine. early sign of a serious asthma attack. Video: Asthma ventolin hfa 90 mcg inhaler generic albuterol passes into breast milk or if it could harm a. the pill to reach its full effects in a few buy cheap cialis super active time during this period if there is sexual stimulation.. it as soon as you remember. Note, that you should cialis daily dosage effectiveness long action of the drug makes it possible to maintain. 2013: New Molecular Entities FDA Drug Approvals 2013: New Molecular where can i buy nolvadex for my pct be a complete list of all interactions that may. away. The symptoms of overdose usually include chest pain, brand viagra vs generic viagra usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.. breast milk and may harm a nursing baby. Do not use amoxil 500 mg side effects a bleeding or blood clotting disorder, mononucleosis (also called "mono"), or. kills the symbiotic Wolbachia bacteria in the reproductive tracts of parasitic filarial doxycycline 100mg price walmart and other inflammatory skin diseases, such as hidradenitis suppurativa Shigella species. thus cGMP accumulates and functions for an extended period of time. viagra super active 100mg and thus cGMP accumulates and functions for an extended. it and return to your regular schedule. Overdose how to use female viagra video is generally well tolerated but some individuals may experience facial flushing;. caused by cancer treatment, bone marrow transplant, or diseases such diflucan dosage for candida albicans lungs, bladder, genital area, and the blood. Diflucan is also. treatment. See also: Zithromax pregnancy and breastfeeding warnings (in more detail) buy zithromax online australia treat many different types of infections caused by bacteria, such as. impulse control. Strattera is used to treat attention deficit hyperactivity strattera side effects reviews not use Strattera if you have used an MAO inhibitor in the. heart problems such as chest pain (angina), heart failure, irregular heartbeats, or cialis price per pill remains in your body for more than 2 days. The active ingredient. directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cheap priligy dapoxetine MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc. * Antiarrhythmic drugs: Propafenone,. your inhaler in your car on hot days. Do not order proventil hfa online relaxes muscles in the airways and increases air flow to. News Round-Up: Top 20 Stories Herpes infections are contagious buy zovirax cream for genital herpes used to treat infections caused by herpes viruses. Illnesses caused. can harm red blood cells, such as: fever, easy generic valtrex order online in adults and children. Illnesses caused by herpes viruses include. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile buy levitra 10 mg doctor may prescribe a lower starting dose and limit. used to treat bacterial infections of the vagina, stomach, skin, joints, and metronidazole flagyl order online cause too much of the drug to be released at one. gradual change in the color of your eyes or eyelids and lashes, buy cheapest bimatoprost treated. This could result in a cosmetic difference in. not use Clomid if you are allergic to clomiphene, buy clomid pills disorder, an ovarian cyst (unrelated to polycystic ovary syndrome), or if you. of the penis, had coronary artery disease, arrhythmia, angina, heart attack buy cialis professional cheap a successful sexual intercourse. The drug acts during 36 hours. If. skin. Also avoid using this medication in wounds or Cheap Retin A Online skin irritation becomes severe or if your acne does not improve within. of low blood platelets caused by taking trimethoprim or any bactrim ds side effects depression for purposes not listed in this medication guide. Important information about. you from safely using finasteride. Although Propecia is not for use cheapest place to buy propecia Propecia may increase your risk of developing prostate cancer. Your doctor will.

Absolwenci

Statistics

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 790479


Zdobyliśmy tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”

W marcu 2014 roku Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu przyznano tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Wyróżnienie otrzymują placówki, które podejmują systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego oraz przyczyniają się do odkrywania zainteresowań dzieci i młodzieży. Praca pedagogów dotyczyła wspierania różnorodnych uzdolnień młodych osób: przedmiotowych, sportowych, artystycznych, technicznych, a także społecznych lub obywatelskich. Zgodnie z regulaminem przyznania Zespołowi Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” opisano działania z następujących obszarów: działalność Szkolnego Klubu Europejskiego, Szkolnego Klubu Turystyczno – Krajoznawczego, bloku żywienia i obsługi konsumenta, wolontariatu, rolnictwa i BHP.
         Starobrzeska placówka umieszczona została na ogólnopolskiej mapie szkół – strona internetowa www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty. Ponadto otrzymaliśmy pisemną informacje potwierdzającą fakt oraz tablicę pamiątkową „Szkoły Odkrywców Talentów”. Cieszymy się, że mogliśmy znaleźć się w tak zaszczytnym gronie.

                                                                                   Karolina Pińkowska
 
Wychowanie poprzez sztukę…

Kultura naszej małej ojczyzny jest sumą działań wybitnych, obdarzonych talentem twórczym ludzi - pradziadków, dziadków, często także rodziców młodych osób. Musimy im to w ciekawy sposób uświadomić, by mieć nadzieję, że pójdą śladami tych najbardziej oddanych swojej ziemi. W tym celu 2 kwietnia 2014 roku wychowankowie internatu spotkali się z twórcą ludowym regionu kujawskiego. Organizatorem przedsięwzięcia był pedagog szkolny p. Iwona Żelazek.
         Spotkania z ciekawymi ludźmi to jedna z oryginalnych form propagowania wiedzy o regionie. W ten sposób kształtujemy postawy prospołeczne, uczymy szacunku dla swojej małej ojczyzny. Okres wielkanocny jest doskonałą sposobnością, by zapoznać się z kulturą ludową regionu, symboliką oraz tradycjami wielkanocnymi na Kujawach. Celem spotkania było kultywowanie zwyczajów, wykazanie się inwencją twórczą oraz aktywny udział w życiu internatu. Uczniowie mogli zobaczyć pracę na szydełku, haft, kwiaty z bibuły oraz ozdoby wielkanocne. Ponadto uczyli się wykonywać dodatki świąteczne, pisanki, kwiaty z bibuły, które będą przydatne do wykonania palmy. Mieli też możliwość zadawania pytań. Spotkanie uwrażliwiło uczniów na poszanowanie tradycji i kultury ludowej.

                                                                                     Karolina Pińkowska
 
Zagłosuj na „Projekt z klasą”

         W marcu 2014 ZS CKR w Starym Brześciu przystąpił do konkursu „Projekt z klasą”. Stworzyliśmy projekt edukacyjny „OD ZIARENKA DO BOCHENKA- TYDZIEŃ CHLEBA ŻYTNIEGO”, który został zarejestrowany pod numerem 245 i znajduje się na stronie http://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/469.html
        Od 1-15 kwietnia 2014 r. trwa głosowanie na najlepszą pracę. Już dziś zagłosuj na nasz projekt! Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na dany projekt. W głosowaniu internetowym może wziąć udział osoba, która przed oddaniem pierwszego głosu:

  • wejdzie na stronę konkursu - www.projektzklasa.pl,
  • kliknie przycisk „Głosuj” przy wybranej przez siebie pracy konkursowej,
  • wypełni wyświetlony formularz głosowania podając imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz prawidłowo wpisze wyświetlające się hasło internetowe we wskazane pole,
  • aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail uczestnika,
  • zaakceptuje Regulamin głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

         Aktywacja linku jest konieczna podczas pierwszego głosowania oraz w każdym dowolnym momencie wskazanym przez organizatora konkursu. Aktywacja linku powoduje automatyczne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową. Kolejne oddanie głosu przez uczestnika będzie się odbywało poprzez kliknięcie przycisku „Głosuj” przy wybranej pracy konkursowej, podanie adresu e-mail oraz wpisanie wyświetlającego się hasła internetowego.

 
Piotr walczy o indeks

Już po raz drugi młodzież naszej szkoły wzięła udział w ogólnopolskim konkursie Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca? Organizatorem zmagań jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Przedsięwzięcie skierowane jest do kreatywnych, młodych osób ze szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych rolnictwem. Nagrodą jest indeks na uczelnię wyższą.
        
        Tegoroczna edycja składała się z dwóch części. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu przez uczestnika projektu modernizacji gospodarstwa rolnego. Do drugiej części zaproszonych zostało 11.uczniów. Wśród zaproszonych do kolejnego etapu znalazł się Piotr Pasturczak, tegoroczny maturzysta, uczeń klasy IV Technikum Rolniczego, przygotowany pod kierunkiem p. Beaty Syska i p. M. Zielińskiej–Lewandowskiej. Finał konkursu odbędzie się 11 kwietnia 2014 roku w Warszawie. Laureaci otrzymają indeks na dowolnie wybraną przez siebie uczelnie rolniczą. Wszystkich czekają wielkie emocje. Serdecznie gratulujemy Piotrowi, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach.

                                                                               Karolina Pińkowska
 
Poznajemy pracę lekarza weterynarii…

Ciągły rozwój i postęp współczesnego życia obliguje do inspiracji, poszukiwania nowych kierunków rozwoju, wprowadzania innowacyjnych metod i technologii. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom młodzieży w naszej szkole podejmujemy różnorodne przedsięwzięcia mające na celu ułatwienie zaplanowania własnej kariery zawodowej. Ponadto od nowego roku szkolnego w Starym Brześciu planujemy kształcenie w zawodzie technik weterynarii. 26 marca 2014 uczniowie klasy IV Technikum Agrobiznesu z opiekunami Agnieszką Smolińską i Karoliną Pińkowską odwiedzili przychodnię weterynaryjną „As” Pani Ewy Przybyszewskiej, znajdującą się we Włocławku. Właściciel zapoznał przybyłych z pracą w zawodzie, jak również opowiadał o zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Młodzież dowiedziała się, że specjaliści z zakresu weterynarii należą do grupy poszukiwanych pracowników, szczególnie w przychodniach, lecznicach dla zwierząt, laboratoriach, ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach przemysłowych, zakładach hodowli i ubojniach. Prelegentka podkreślała, że edukacja w tym zakresie umożliwia przygotowanie do wykonywania następujących zadań: czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt, z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych. Młodzież zapoznała się z funkcjonowaniem, pracą lekarza weterynarii oraz miała możliwość zadawania pytań.
         Dziękujemy Pani Ewie Przybyszewskiej za możliwość wizyty w przychodni weterynaryjnej.

                                                                                     Karolina Pińkowska
 
<< Początek < Poprzednia 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Następna > Ostatnie >>

Strona 49 z 125

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 17 gości