radyo dinle çağrı merkezi
urinate. Before using Lasix, tell your doctor if you have kidney lasix mail order urinate. To make sure you can safely take Lasix, tell. It is also used to treat people who have been exposed to buy cipro hc otic allergic to other fluoroquinolones (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, and others). You. charge of the case. We disclaim reliability of this information and european meds online buy viagra professional or fainting. Storage Store your medicines at room temperature. controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for the buy viagra online using paypal Safety Information and Indication. VIAGRA (sildenafil citrate) is prescription medicine. early sign of a serious asthma attack. Video: Asthma ventolin hfa 90 mcg inhaler generic albuterol passes into breast milk or if it could harm a. the pill to reach its full effects in a few buy cheap cialis super active time during this period if there is sexual stimulation.. it as soon as you remember. Note, that you should cialis daily dosage effectiveness long action of the drug makes it possible to maintain. 2013: New Molecular Entities FDA Drug Approvals 2013: New Molecular where can i buy nolvadex for my pct be a complete list of all interactions that may. away. The symptoms of overdose usually include chest pain, brand viagra vs generic viagra usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.. breast milk and may harm a nursing baby. Do not use amoxil 500 mg side effects a bleeding or blood clotting disorder, mononucleosis (also called "mono"), or. kills the symbiotic Wolbachia bacteria in the reproductive tracts of parasitic filarial doxycycline 100mg price walmart and other inflammatory skin diseases, such as hidradenitis suppurativa Shigella species. thus cGMP accumulates and functions for an extended period of time. viagra super active 100mg and thus cGMP accumulates and functions for an extended. it and return to your regular schedule. Overdose how to use female viagra video is generally well tolerated but some individuals may experience facial flushing;. caused by cancer treatment, bone marrow transplant, or diseases such diflucan dosage for candida albicans lungs, bladder, genital area, and the blood. Diflucan is also. treatment. See also: Zithromax pregnancy and breastfeeding warnings (in more detail) buy zithromax online australia treat many different types of infections caused by bacteria, such as. impulse control. Strattera is used to treat attention deficit hyperactivity strattera side effects reviews not use Strattera if you have used an MAO inhibitor in the. heart problems such as chest pain (angina), heart failure, irregular heartbeats, or cialis price per pill remains in your body for more than 2 days. The active ingredient. directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cheap priligy dapoxetine MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc. * Antiarrhythmic drugs: Propafenone,. your inhaler in your car on hot days. Do not order proventil hfa online relaxes muscles in the airways and increases air flow to. News Round-Up: Top 20 Stories Herpes infections are contagious buy zovirax cream for genital herpes used to treat infections caused by herpes viruses. Illnesses caused. can harm red blood cells, such as: fever, easy generic valtrex order online in adults and children. Illnesses caused by herpes viruses include. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile buy levitra 10 mg doctor may prescribe a lower starting dose and limit. used to treat bacterial infections of the vagina, stomach, skin, joints, and metronidazole flagyl order online cause too much of the drug to be released at one. gradual change in the color of your eyes or eyelids and lashes, buy cheapest bimatoprost treated. This could result in a cosmetic difference in. not use Clomid if you are allergic to clomiphene, buy clomid pills disorder, an ovarian cyst (unrelated to polycystic ovary syndrome), or if you. of the penis, had coronary artery disease, arrhythmia, angina, heart attack buy cialis professional cheap a successful sexual intercourse. The drug acts during 36 hours. If. skin. Also avoid using this medication in wounds or Cheap Retin A Online skin irritation becomes severe or if your acne does not improve within. of low blood platelets caused by taking trimethoprim or any bactrim ds side effects depression for purposes not listed in this medication guide. Important information about. you from safely using finasteride. Although Propecia is not for use cheapest place to buy propecia Propecia may increase your risk of developing prostate cancer. Your doctor will.

Absolwenci

Statistics

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 715426


Kampania edukacyjna Świat bez głodu

30 września 2014 roku w starobrzeskiej szkole przeprowadzona została kampania edukacyjna Świat bez głodu. Celem akcji jest szerzenie wśród uczniów polskich szkół wiedzy o dostępie do żywności na świecie, przyczynach głodu i możliwych rozwiązaniach tego problemu. Przedsięwzięcie uświadomiło młodzieży jak ważna jest pomoc potrzebującym i konkretne włączenie się w działania Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzięki powyższej kampanii zapewniony jest dostęp do żywności i szerzenie wiedzy o tym, jak rozwiązać problem głodu na świecie.
         W spotkaniu wzięła udział społeczność szkolna. Zgromadzeni obejrzeli wartościowe filmy związane z zagadnieniem, widzieli zdjęcia i prezentację multimedialną. Prelekcję przeprowadzili reprezentanci klasy II technikum rolniczego pod kierunkiem pedagoga szkolnego p. Kamili Twardowskiej i p. Karoliny Pińkowskiej.
         Dzięki przedsięwzięciu uczniowie zdobyli wiedzę o otaczającym świecie, mechanizmach nim rządzących, poznali przyczyny nędzy i ubóstwa społeczeństwa.

                                                                                          Karolina Pińkowska
 
Ogólnopolski Tydzień Kariery za nami…

Październik jest miesiącem Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery i starobrzeska szkoła po raz kolejny włączyła się w to przedsięwzięcie. W ramach akcji zorganizowano zajęcia związane z planowaniem przyszłej kariery zawodowej, autoprezentacji oraz zapoznaniem z obecnymi trendami na rynku pracy. Celem ich było przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej, wejście na rynek pracy oraz zdobycie umiejętności jej aktywnego poszukiwania i świadomego wyboru. Młodzież miała możliwość skorzystania z różnorodnych form pozyskiwania informacji na temat swojej dalszej edukacji i ścieżki zawodowej - uczestniczyła w prelekcjach ze specjalistami, wychodziła do urzędów, wyjeżdżała na uczelnie w kraju. Warsztaty prowadzone były przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Włocławku i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Na wstępie prelegentki zaprezentowały informacje o zawodach, rynku pracy, możliwościach zdobywania kwalifikacji zawodowych oraz założenia własnej działalności. Następnie odbyły się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych uczniów, związane z wyborem zawodu, dalszego kształcenia lub szkolenia zawodowego.
         Starobrzeską młodzież odwiedzili również wykładowcy akademiccy i studenci Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w Bydgoszczy. Zajęcia umożliwiły poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy, wspomogły młodzież w wyborze kierunku dalszego kształcenia oraz wyboru przyszłego zawodu.
         Młodzież z klasy IV TŻ i GD/TA odwiedziła również Urząd Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim, gdzie zapoznała się z zagadnieniem otwierania własnej działalności gospodarczej, zaś IV TR Wydział Rolniczy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, by skuteczniej zaplanować przyszłą karierę. Celem wyjazdu było zapoznanie z ofertą edukacyjną uczelni, uczestnictwo w pokazach i ćwiczeniach laboratoryjnych.
        Dziękujemy przedstawicielom różnorodnych instytucji za ciekawe prelekcje, w przyszłości licząc na dalszą współpracę.
Składamy podziękowania organizatorom Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w naszej szkole paniom Iwonie Żelazek, Agnieszce Smolińskiej i Małgorzacie Zielińskiej-Lewandowskiej za zaangażowanie i zapał podczas tegorocznej akcji.

                                                                                    Karolina Pińkowska
 
Tydzień Chleba Żytniego i Zdrowego Stylu Życia w Szkole


"Starajmy się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie
nie brakło dachu nad głową
i chleba na stole…”
                                 Jan Paweł II

         Żytni, kukurydziany, orkiszowy, na zakwasie, graham, z miodem, rodzynkami - takie i wiele innych jego rodzajów można było skosztować podczas organizowanego już po raz piąty Tygodnia Chleba Żytniego i Zdrowego Stylu Życia w Szkole. Tegoroczne obchody w starobrzeskiej placówce odbywały się od 20-24 października 2014 roku. Celem przedsięwzięcia była promocja zdrowego stylu odżywiania, poszanowanie chleba, wypiekanego na naturalnych składnikach oraz integracja szkolnych społeczności lokalnych. Młodzież poszczególnych klas po wcześniejszym wywiadzie i zapoznaniu się z przepisami najstarszych gospodyń przystąpiła do pieczenia chleba.
         Podsumowanie obchodów nastąpiło 24 października 2014 r. W tym dniu gościliśmy uczniów z gimnazjum w Brześciu Kujawskim. Młodzież ze Starego Brześcia zaprezentowała program artystyczny na temat niezwykłej wartości i poszanowania chleba w naszym życiu oraz przeprowadziła liczne quizy, dotyczące zdrowych zasad odżywiania. Przybyli obejrzeli też prezentację multimedialną związaną tematyczne oraz mogli sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną. Ponadto reprezentanci gimnazjum sporządzali chleb z różnych rodzajów mąki, a zwycięzcy zostali nagrodzeni.
        Obchody były sposobnością do integracji, wspólnej zabawy i wymiany doświadczeń.

                                                                                    Karolina Pińkowska
 
Świadek nadziei – Święty Jan Paweł II

„I przeleciała wieść przez świat
I wszystkich zadziwiła,
Że Ojcem Świętym jest nasz Brat
Kardynał Karol Wojtyła
I dzwonił watykański dzwon
Polak na Piotra tron(…)”

         Dlaczego Święty Jan Paweł II jest największym autorytetem moralnym współczesnego świata? Co sprawiło, że od lat jest symbolem wiary, nadziei i miłości dla ludzi różnych ras i religii? Na czym polega uniwersalny wymiar Jego twórczości? Na te i wiele innych pytań starała się odpowiedzieć młodzież z naszej szkoły, która 22 października 2014 r. wzięła udział w montażu słowno-muzycznym poświęconym wspomnieniu Świętego Jana Pawła II. Celem przedsięwzięcia było przypomnienie twórczości Ojca Świętego oraz słowem poetyckim i śpiewem uhonorowanie Tego Wielkiego Człowieka. Mottem inscenizacji słowno - muzycznej były słowa Papieża „Nie lękajcie się”. Uroczystość przygotowali uczniowie klas I-II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, I Technikum Mechanizacji Rolnictwa, III Technikum Rolniczego pod kierunkiem katechety p. Barbary Szatkowskiej. Zgromadzeni wysłuchali recytacji tekstów poetyckich, pieśni oraz obejrzeli prezentację multimedialną związaną z życiem, działalnością, nauczaniem i pielgrzymkami Papieża. Podczas spotkania wręczono również dyplomy uznania młodzieży, która zaangażowała się w występ artystyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
         Wspomnienie Świętego Jana Pawła II było okazją do chwili skupienia i refleksji.

                                                                                   Karolina Pińkowska
 
Dzień Języków Obcych

„Wie wiele Sprachen du sprichst,
sooft mal bist du Mensch Goethe.”

         Foreign languages - why not? - pod takim hasłem już po raz kolejny w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych. Obchodzony od 2001 roku Europejski Dzień Języków jest doskonałą sposobnością do podkreślania różnorodności naszego kontynentu i promowania nauki języków obcych. We wrześniu starobrzeska młodzież uczestniczyła w ogólnopolskim programie promującym naukę języka niemieckiego. Uczniów odwiedził animator, który przeprowadził interaktywne warsztaty związane z nauką języka Goethego. Przedsięwzięcie było wstępem do obchodów Dnia Języków Obcych. 20 października 2014 roku to kolejny dzień pełen humoru i dobrej zabawy. Uczniowie wzięli udział w grach, zabawach, quizach językowych przeprowadzanych na korytarzu i w sali z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Osoby, które wykazały się najlepszą znajomością języków obcych otrzymały słodkie upominki. W radiowęźle można było posłuchać muzyki angielskich, niemieckich i rosyjskich wykonawców. Uczestnicy wymieniali poglądy na temat roli i użyteczności języków obcych we współczesnym życiu.
        Języki obce na wesoło okazały się oryginalnym usystematyzowaniem wiadomości młodzieży oraz umożliwiły zdobycie wiedzy teoretycznej w praktyce.

                                                                                  Karolina Pińkowska
 
Jak żyć zdrowo i ekologicznie?

.

„Produkować nie niszcząc ziemi
- nie szkodząc konsumentom.”

         O tym, czy zdrowo żyjemy przekonać się mogła młodzież naszej szkoły. 20 października 2014 roku uczniowie klas IV technikum agrobiznesu, żywienia i gospodarstwa domowego, II technikum żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w prelekcjach na temat Żywność ekologiczna - co powinien wiedzieć konsument? Spotkanie przeprowadził specjalista ds. ekologii i środowiska z Kujawsko - Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie p. Małgorzata Grabczyńska. Prelegentka omówiła główne założenia, cele oraz motywy, dla których rolnictwo ekologiczne zostało objęte regulacją prawną. Poruszyła też zagadnienia związane ze znakowaniem i jakością żywności ekologicznej, kontrolą i certyfikacji produktów. Ponadto prowadząca zaprezentowała typowe produkty ekologiczne oraz rozdała młodzieży broszury informacyjne.
         Było to kolejne przedsięwzięcie zorganizowane w naszej szkole w ramach akcji Aktywna szkoła, aktywny uczeń.

                                                                                    Karolina Pińkowska
 
Prawda warta życia

„Prawda jest niezmienna.
Prawdy nie da się zniszczyć
Taką, czy inną decyzją,
taką, czy inną ustawą.”

              Ks. J. Popiełuszko

         20 października 2014 roku w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie poświęcone 30. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy IV technikum agrobiznesu z wychowawcą. Młodzież oglądała wystawę nawiązującą do życia i pracy księdza w kontekście polskiej historii oraz Kościoła. Uczniowie widzieli prezentację multimedialną dotyczącą biografii, ważnych wydarzeń z dzieciństwa, młodości działalności kapelana Solidarności, jego męczeństwa oraz filmu. Popiełuszko. Wolność jest w nas. Przybyli wysłuchali również wspomnień księdza Jerzego oraz piosenki Stanisława Sojki pod tytułem Tolerancja. Na zakończenie zgromadzeni układali krzyżówkę i wykonali pamiątkowe zdjęcie.

                                                                                        Karolina Pińkowska
 
Odkryj swój talent

         Śpiewasz, tańczysz, fotografujesz, malujesz, pięknie recytujesz? Może piszesz wiersze „do szuflady”, smacznie pieczesz i gotujesz? Szukamy właśnie Ciebie! Zaprezentuj nam swoje umiejętności naukowe, artystyczne, społeczne, sportowe podczas Dnia Promocji Talentów, który odbędzie się w naszej szkole. Poza dobrą zabawą z nagrodami zapewniamy wiele emocji. Przyjdź i przekonaj się sam! Być może będzie to krok do Twojej kariery? Na zgłoszenia uczestników czekamy do 7 listopada 2014 r. Zapisy u p. Karoliny Pińkowskiej i p. K. Twardowskiej. Już dziś zgłoś swoją kandydaturę!

                                                                                       Karolina Pińkowska
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 72

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości