radyo dinle çağrı merkezi
urinate. Before using Lasix, tell your doctor if you have kidney lasix mail order urinate. To make sure you can safely take Lasix, tell. It is also used to treat people who have been exposed to buy cipro hc otic allergic to other fluoroquinolones (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, and others). You. charge of the case. We disclaim reliability of this information and european meds online buy viagra professional or fainting. Storage Store your medicines at room temperature. controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for the buy viagra online using paypal Safety Information and Indication. VIAGRA (sildenafil citrate) is prescription medicine. early sign of a serious asthma attack. Video: Asthma ventolin hfa 90 mcg inhaler generic albuterol passes into breast milk or if it could harm a. the pill to reach its full effects in a few buy cheap cialis super active time during this period if there is sexual stimulation.. it as soon as you remember. Note, that you should cialis daily dosage effectiveness long action of the drug makes it possible to maintain. 2013: New Molecular Entities FDA Drug Approvals 2013: New Molecular where can i buy nolvadex for my pct be a complete list of all interactions that may. away. The symptoms of overdose usually include chest pain, brand viagra vs generic viagra usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.. breast milk and may harm a nursing baby. Do not use amoxil 500 mg side effects a bleeding or blood clotting disorder, mononucleosis (also called "mono"), or. kills the symbiotic Wolbachia bacteria in the reproductive tracts of parasitic filarial doxycycline 100mg price walmart and other inflammatory skin diseases, such as hidradenitis suppurativa Shigella species. thus cGMP accumulates and functions for an extended period of time. viagra super active 100mg and thus cGMP accumulates and functions for an extended. it and return to your regular schedule. Overdose how to use female viagra video is generally well tolerated but some individuals may experience facial flushing;. caused by cancer treatment, bone marrow transplant, or diseases such diflucan dosage for candida albicans lungs, bladder, genital area, and the blood. Diflucan is also. treatment. See also: Zithromax pregnancy and breastfeeding warnings (in more detail) buy zithromax online australia treat many different types of infections caused by bacteria, such as. impulse control. Strattera is used to treat attention deficit hyperactivity strattera side effects reviews not use Strattera if you have used an MAO inhibitor in the. heart problems such as chest pain (angina), heart failure, irregular heartbeats, or cialis price per pill remains in your body for more than 2 days. The active ingredient. directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cheap priligy dapoxetine MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc. * Antiarrhythmic drugs: Propafenone,. your inhaler in your car on hot days. Do not order proventil hfa online relaxes muscles in the airways and increases air flow to. News Round-Up: Top 20 Stories Herpes infections are contagious buy zovirax cream for genital herpes used to treat infections caused by herpes viruses. Illnesses caused. can harm red blood cells, such as: fever, easy generic valtrex order online in adults and children. Illnesses caused by herpes viruses include. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile buy levitra 10 mg doctor may prescribe a lower starting dose and limit. used to treat bacterial infections of the vagina, stomach, skin, joints, and metronidazole flagyl order online cause too much of the drug to be released at one. gradual change in the color of your eyes or eyelids and lashes, buy cheapest bimatoprost treated. This could result in a cosmetic difference in. not use Clomid if you are allergic to clomiphene, buy clomid pills disorder, an ovarian cyst (unrelated to polycystic ovary syndrome), or if you. of the penis, had coronary artery disease, arrhythmia, angina, heart attack buy cialis professional cheap a successful sexual intercourse. The drug acts during 36 hours. If. skin. Also avoid using this medication in wounds or Cheap Retin A Online skin irritation becomes severe or if your acne does not improve within. of low blood platelets caused by taking trimethoprim or any bactrim ds side effects depression for purposes not listed in this medication guide. Important information about. you from safely using finasteride. Although Propecia is not for use cheapest place to buy propecia Propecia may increase your risk of developing prostate cancer. Your doctor will.

Absolwenci

Statistics

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 828069


Pożegnania nadszedł czas
.

„Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych nieodkrytych dróg.”
                                   Adam Asnyk

         24 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu odbyło się pożegnanie uczniów klas IV Technikum Agrobiznesu, Rolniczego, Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz słuchaczy klasy III Technikum Mechanizacji Rolnictwa. W tym dniu abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Kierownik kształcenia praktycznego oraz wychowawcy wręczyli nagrody książkowe i puchary osobom, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce, sporcie, angażowały się w działalność na rzecz klasy, szkoły. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Mateusz Baranowski, Łukasz Ciesielski, Anna Kamińska, Łukasz Koziński, Kamil Pietrzak, Katarzyna Ściślewska, Mariusz Wiśniewski, Magdalena Wojtczak, Michał Zieliński, Przemysław Barczak, Dawid Benedykciński, Mateusz Czyżewski, Jarosław Glonek, Kamil Gotówka, Kacper Lamparski, Piotr Nieznański, Damian Gębicki, Bartłomiej Domański, Roksana Golasińska, Milena Kucal, Hubert Nadstachowski, Karina Szatkowska, Paulina Urbańska, Paulina Wojtaszewska.
         Po uroczystym przekazaniu sztandaru zgromadzeni obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodszych kolegów - scenki szkolne podsumowujące edukację w starobrzeskim technikum. Wysłuchali również piosenek i przemówienia przedstawiciela klas III oraz otrzymali upominki.
         Abiturienci podziękowali wychowawcom – Aleksandrze Mroczkowskiej, Irenie Szareckiej – Zawidzkiej i Zbigniewowi Wąsikiewiczowi, nauczycielom, Rodzicom za zaangażowanie oraz trud pracy wychowawczej. Podczas uroczystości przyznano również tytuły nauczycielom. Wybrano między innymi, najbardziej wyluzowanego belfra, pana Tik Taka, Alicję w krainie czarów, przyjaciela młodzieży, pedagoga z sokolim okiem.
        Wszystkim absolwentom życzymy połamania piór na maturze i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz sukcesów w dorosłym życiu.

                                                                                           Karolina Pińkowska
 
Zapomniane zawody

Szewc, kowal, zegarmistrz, czy zdun to zapomniane zawody, które mają ogromne znaczenie w życiu lokalnych społeczności. Dlaczego tak się dzieje? Na to pytanie z pewnością odpowiedzą uczniowie klasy II ZSZ. Wzięli oni udział w realizacji jednego z zagadnień przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiego konkursu Szkoła Zawodowych Perspektyw, do którego przystąpiła nasza placówka.
21 kwietnia 2014 klasa II ZSZ uczestniczyła w spotkaniu z zegarmistrzem panem Arkadiuszem Kanią z Włocławka. Młodzież oglądała prezentację multimedialną, film i zegary oraz albumy przywiezione przez prelegenta. Gość omówił drogę swego wykształcenia, specyfikę pracy zawodu, nawiązał do historii, rodzajów zegarów oraz wymienił i scharakteryzował narzędzia zegarmistrzowskie. 22 kwietnia 2015r. uczniowie klasy II ZSZ byli w kuźni,gdzie obserwowali pracę kowala pana Zbigniewa Jędrzejewskiego z Osięcin. Celem akcji było przekonanie młodych osób, że warto rozwijać umiejętności praktyczne i kształcić się w zakresie określonego zawodu.

                                                                                      Karolina Pińkowska
 
XXXIX Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

         17 kwietnia 2015 roku w ZS Centrum Szkolenia Praktycznego w Bolesławowie odbyły się eliminacje okręgowe XXXIX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Starobrzeską szkołę reprezentowało 5. uczniów: Aleksandra Pańka- blok żywienia człowieka i gospodarstwo domowe, Radosław Woźniak – produkcja zwierzęca, Łukasz Koziński- agrobiznes, Dawid Benedykciński-produkacja roślinna, Piotr Nieznański – mechanizacja rolnictwa . Uczniowie zmagali się z częścią teoretyczną i praktyczną. Aleksandra Pańka zajęła czwarte miejsce, Radosław Woźniak siódme.
Gratulujemy uczniom, życząc dalszych sukcesów.

                                                                                      Karolina Pińkowska
 
Pozdrowienia ze stolicy

W moich snach wciąż Warszawa
Pełna ulic, placów, drzew (…)

         O tym, że Warszawa da się lubić wiadomo nie od dziś. Najlepiej mogła się o tym przekonać grupa uczniów klas I ZSZ i II TŻ i UG, która 20 kwietnia 2015 wyjechała do stolicy. 
         Uczestnicy wycieczki byli w Ogrodzie Saskim, Łazienkach Królewskich, spacerowali Krakowskim Przedmieściem, widzieli Belweder, liczne pomniki, kościoły, Pałac Kultury i Nauki, Zamek Królewski, Grób Nieznanego Żołnierza i zmianę warty, Pałac Prezydencki. Niezapomnianym przeżyciem było zwiedzanie Stadionu Narodowego. Wyjazd okazał się sposobnością do integracji młodzieży oraz przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w miejscach publicznych.

                                                                                     Karolina Pińkowska
 
Szkolenie edukacyjne „ARS- czyli jak dbać o miłość”

Już po raz kolejny odbyło się szkolenie w ramach realizowanego w naszej szkole programu edukacyjnego „ARS- czyli jak dbać o miłość”. 17 kwietnia 2015 roku w prelekcji uczestniczyli uczniowie klasy II TŻ i UG. Pielęgniarka omówiła kwestię rodzenia zdrowego potomstwa i wpływ substancji psychoaktywnych na zdrowie przyszłej matki. Celem kampanii profilaktycznej jest bezpieczeństwo i zwiększenie szans na życiowy sukces młodych osób oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych.

                                                                                          Karolina Pińkowska
 
Konferencja ekologiczna

         15 kwietnia 2015 roku uczniowie klasy III TR uczestniczyli w konferencji w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, oddział w Zarzeczewie. Tematem przewodnim spotkania było „Rolnictwo ekologiczne – zmiany w przepisach prawnych”. Młodzież wysłuchała wykładów na temat świadomości ekologicznej konsumentów oraz ich zachowania na rynku zdrowej żywności przedstawiciela UTP w Bydgoszczy. Kwestie prawne związane z nowelizacją ustawy o rolnictwie ekologicznym omówiła prelegentka z AGRO BIO TEST Warszawa, zaś informacje na temat wsparcia finansowego dla rolników i nowego PROW 2014-2020 zaprezentował specjalista z KPODR Minikowo.

                                                                                            Karolina Pińkowska
 
Biblioteka zawsze po drodze…

Biblioteka dobre miejsce
dla człowieka.

         10. 04. 2015 r. uczniowie klasy I TŻ i UG odwiedzili Bibliotekę Publiczną w Brześciu Kujawskim. Wyjście zorganizowane zostało w ramach akcji Biblioteka przyjazna uczniowi, do której przystąpiła nasza szkoła. Młodzież zapoznała się z działalnością obiektu, pracą bibliotekarzy i zgromadzonym księgozbiorem. Ponadto dowiedziała się w jaki sposób korzystać z katalogów kartkowych i elektronicznych, księgozbioru podręcznego oraz oferty innych bibliotek. Uczniowie uczestniczyli również w lekcji bibliotecznej związanej z kulinariami w literaturze. Było wspólne czytanie, dyskusja, quiz sprawdzający wiedzę kulinarną oraz słodki poczęstunek.
        Wizyta w bibliotece to sposobność do rozwijania zainteresowań czytelniczych, poczucia szacunku dla książek, jak również kształcenie umiejętności i nawyku samodzielnego korzystania ze zbiorów, Internetu. Dziękujemy pracownikom Biblioteki Publicznej za życzliwość, serdeczność i miłe przyjęcie.

                                                                                         Karolina Pińkowska
 
Światowy Dzień Zdrowia

9 kwietnia 2015 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Zdrowia. Tematem przewodnim tegorocznej akcji było bezpieczeństwo żywności, które jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi zamieszkujących naszą planetę. Celem kampanii było zachęcanie do poprawy bezpieczeństwa żywności poprzez przeprowadzanie pogadanek zwiększających świadomość społeczeństwa oraz zwracanie uwagi na bieżące działania podejmowane w tym zakresie. Młodzież starobrzeskiej placówki obejrzała prezentację multimedialną na temat prawidłowych zasad żywienia, wykonywała sałatkę oraz rozwiązywała tekst sprawdzający wiedzę.

                                                                                   Karolina Pińkowska
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 81

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości