radyo dinle çağrı merkezi
urinate. Before using Lasix, tell your doctor if you have kidney lasix mail order urinate. To make sure you can safely take Lasix, tell. It is also used to treat people who have been exposed to buy cipro hc otic allergic to other fluoroquinolones (gemifloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin, norfloxacin, and others). You. charge of the case. We disclaim reliability of this information and european meds online buy viagra professional or fainting. Storage Store your medicines at room temperature. controlled by Pfizer. Pfizer is not responsible for the buy viagra online using paypal Safety Information and Indication. VIAGRA (sildenafil citrate) is prescription medicine. early sign of a serious asthma attack. Video: Asthma ventolin hfa 90 mcg inhaler generic albuterol passes into breast milk or if it could harm a. the pill to reach its full effects in a few buy cheap cialis super active time during this period if there is sexual stimulation.. it as soon as you remember. Note, that you should cialis daily dosage effectiveness long action of the drug makes it possible to maintain. 2013: New Molecular Entities FDA Drug Approvals 2013: New Molecular where can i buy nolvadex for my pct be a complete list of all interactions that may. away. The symptoms of overdose usually include chest pain, brand viagra vs generic viagra usually include chest pain, nausea, irregular heartbeat, and feeling light-headed or fainting.. breast milk and may harm a nursing baby. Do not use amoxil 500 mg side effects a bleeding or blood clotting disorder, mononucleosis (also called "mono"), or. kills the symbiotic Wolbachia bacteria in the reproductive tracts of parasitic filarial doxycycline 100mg price walmart and other inflammatory skin diseases, such as hidradenitis suppurativa Shigella species. thus cGMP accumulates and functions for an extended period of time. viagra super active 100mg and thus cGMP accumulates and functions for an extended. it and return to your regular schedule. Overdose how to use female viagra video is generally well tolerated but some individuals may experience facial flushing;. caused by cancer treatment, bone marrow transplant, or diseases such diflucan dosage for candida albicans lungs, bladder, genital area, and the blood. Diflucan is also. treatment. See also: Zithromax pregnancy and breastfeeding warnings (in more detail) buy zithromax online australia treat many different types of infections caused by bacteria, such as. impulse control. Strattera is used to treat attention deficit hyperactivity strattera side effects reviews not use Strattera if you have used an MAO inhibitor in the. heart problems such as chest pain (angina), heart failure, irregular heartbeats, or cialis price per pill remains in your body for more than 2 days. The active ingredient. directions, possible drug integrations, or precautions. Information at the site cheap priligy dapoxetine MAO inhibitors: Furazolidone, Isocarboxazid, Linezolid, Moclobemide Tranylcypromine, etc. * Antiarrhythmic drugs: Propafenone,. your inhaler in your car on hot days. Do not order proventil hfa online relaxes muscles in the airways and increases air flow to. News Round-Up: Top 20 Stories Herpes infections are contagious buy zovirax cream for genital herpes used to treat infections caused by herpes viruses. Illnesses caused. can harm red blood cells, such as: fever, easy generic valtrex order online in adults and children. Illnesses caused by herpes viruses include. In rare instances, men taking PDE5 inhibitors (oral erectile buy levitra 10 mg doctor may prescribe a lower starting dose and limit. used to treat bacterial infections of the vagina, stomach, skin, joints, and metronidazole flagyl order online cause too much of the drug to be released at one. gradual change in the color of your eyes or eyelids and lashes, buy cheapest bimatoprost treated. This could result in a cosmetic difference in. not use Clomid if you are allergic to clomiphene, buy clomid pills disorder, an ovarian cyst (unrelated to polycystic ovary syndrome), or if you. of the penis, had coronary artery disease, arrhythmia, angina, heart attack buy cialis professional cheap a successful sexual intercourse. The drug acts during 36 hours. If. skin. Also avoid using this medication in wounds or Cheap Retin A Online skin irritation becomes severe or if your acne does not improve within. of low blood platelets caused by taking trimethoprim or any bactrim ds side effects depression for purposes not listed in this medication guide. Important information about. you from safely using finasteride. Although Propecia is not for use cheapest place to buy propecia Propecia may increase your risk of developing prostate cancer. Your doctor will.

Absolwenci

Statistics

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 806968


Spot reklamowy Naszej Szkoły

Dzisiaj ruszyły pierwsze zdjęcia do spotu reklamowego Naszej Szkoły. Jest nieco zimno, ale ekipie filmowej to nie przeszkadza, a juz na pewno pogoda niestraszna dla Adama.
Wyjątkowa szkoła - wyjatkowe pomysły - niezapomniane przygody.

Fotorelacja

 
Prezentowali bogactwo kulturowe regionu

27 marca 2015 r. naszą szkołę odwiedzili artyści sztuki ludowej – Aleksandra i Krzysztof Zawaccy, którzy zaprezentowali bogactwo kulturowe regionu. Pani Ola uczyła wykonywać dziewczęta przepiękne, kolorowe goździki z serwetek i stokrotki z bibuły. Ponadto układa bukiety z suchych kwiatów i chętnie dzieliła się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami. Jak twierdzi od blisko trzydziestu lat jest to jej pasja. Podczas spotkania pan Krzysztof omawiał, w jaki sposób rzeźbić w drewnie. Pomysłowość i precyzja uczniów klasy II TR nie zna granic, mimo tego, że niektórzy rzeźbili po raz pierwszy. Była to niezapomniana lekcja wiedzy o kulturze.

                                                                                       Karolina Pińkowska
 
ZS CKR na przestrzeni lat - wystawa w bibliotece

Od marca 2015 roku uczniowie naszej szkoły mogą oglądać wystawę poświęconą starobrzeskiej placówce - ZS CKR im. Jadwigi Dziubińskiej na przestrzeni lat 1926-2014. Materiały do wykonania wystawy udostępnione zostały przez Panią Magdalenę Bachorską - studentkę IV roku pedagogiki szkolnej z socjoterapią Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studentka gromadziła niezbędne informacje do przygotowanie projektu na temat historii naszej szkoły. Zgłębiała wiedzę, czytając kolejne monografie starobrzeskiej placówki i oglądając kroniki. W bibliotece oglądać możemy plakaty związane z historią i patronem szkoły oraz stare i współczesne fotografie dotyczące ważnych wydarzeń w placówce.

                                                                                         Karolina Pińkowska
 
Czytam, bo lubię, czytam i wiem…

Czy warto uczyć się języków obcych? Dlaczego czytanie jest trendy? Skąd wzięły się e-książki? Jakie są walory i negatywne skutki e-booków? Na te i wiele innych pytań może odpowiedzieć młodzież z klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych, która 26 marca 2015 roku spotkała się w bibliotece szkolnej. Pogadanka była wstępem do realizacji zadań Ogólnopolskiego Konkursu Biblioteka Przyjazna Uczniowi, do którego przystąpiła nasza szkoła. Prelekcja związana była ze zwróceniem szczególnej uwagi na pozytywny wpływ czytania, także w językach obcych i rozwój potencjału intelektualnego oraz poznawczego ucznia. Dzięki zaangażowaniu młodzieży i nauczycieli języków obcych w bibliotece zorganizowano wystawę z tekstami, prasą, folderami w językach rosyjskim, niemieckim, angielskim i polskim. Poza krótką prelekcją prowadzących młodzież układała hasła promujące czytanie, znajdowała idiomy w języku niemieckim oraz zmagała się z łamańcami językowymi. Ponadto dyskutowano na temat roli książek i prasy w życiu człowieka, zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz omówiono historię e-booków. Z pewnością po tego typu spotkaniach apetyt na czytanie rośnie!

                                                                                  Karolina Pińkowska
 
Tytoń, narkotyki, dopalacze, alkohol - jak się przed tym bronić?

Zjawisko uzależnienia jest zagrożeniem współczesnego świata, zwłaszcza wśród osób wkraczających w dorosłe życie. Kształtowanie właściwych postaw młodego człowieka ma znaczący wpływ na jego dalsze wybory życiowe. W jaki sposób uchronić młodzież przed nieodpowiednimi zachowaniami? 24 marca 2015 roku zorganizowano spotkanie związane z zagrożeniami uzależnień i profilaktyką. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy I technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz reprezentanci poszczególnych oddziałów. Warsztat poprowadzili terapeuci do spraw uzależnień i przemocy w rodzinie. Celem pogadanki było ukazanie młodzieży negatywnego wpływu środków odurzających na życie człowieka. Omówiono również w jaki sposób należy postępować, by uchronić się przed alkoholizmem, narkotykami, dopalaczami. Prelekcja była zorganizowana w ramach akcji Lider Samorządu Uczniowskiego.
         Informacje i wskazówki uzyskane podczas warsztatów dostarczyły wielu cennych wiadomości na temat uzależnień oraz promowania świata wartości wolnego od używek.

                                                                                    Karolina Pińkowska
 
ARS, czyli jak dbać o miłość?- profilaktyka uzależnień

Starobrzeska placówka przystąpiła do kolejnej edycji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”. Realizowany on jest w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W tym roku szkolnym w przedsięwzięciu wzięli udział uczniowie klas II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. 24 marca 2015 roku przeprowadzona została prelekcja ze specjalistami do spraw uzależnień. Celem programu profilaktycznego jest bezpieczeństwo i zwiększenie szans na życiowy sukces oraz ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież - alkoholu, tytoniu, narkotyków, dopalaczy, także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich. Wyjątkowość akcji polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi.

                                                                                      Karolina Pińkowska
 
XX Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
.

Tych miłości, które z nami
na strumieniach białych płyną,
co jak chmury nad głowami
czasem każą zapominać (…)
                     K.K. Baczyński

     21marca 2015 roku w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku odbył się XX Wojewódzki Konkurs Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Naszą szkołę reprezentował Piotr Przybysz z klasy II TR. Uczeń recytował dwa teksty Tych miłości oraz Modlitwa III i otrzymał dyplom pamiątkowy z podziękowaniem za udział w zmaganiach. Celem konkursu była popularyzacja utworów poety, upowszechnienie jego dorobku pisarskiego, wskazanie mniej znanych tekstów o wysokich walorach artystycznych, zacieśnienie współpracy między szkołami oraz rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji śpiewanej. Ocenie podlegały: interpretacja utworów, ogólny wyraz artystyczny, dobór muzyki do utworu i interpretacja poezji śpiewanej. 
      Konkursy recytatorskie są doskonałą okazją do wzbudzenia zainteresowania młodych osób poezją i kulturą żywego słowa.

                                                                                      Karolina Pińkowska
 
Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

         18 marca 2015 r. uczniowie klas IV TA, TR, TŻ i GD oraz III TŻ i UG z opiekunami wyjechali do Częstochowy. W tym dniu na Jasnej Górze spotkali się maturzyści z rejonu włocławskiego i sieradzkiego. Młodzież naszej szkoły wzięła udział w drodze krzyżowej na wałach jasnogórskich i Eucharystii w bazylice. Wysłuchała również świadectwa nawrócenia i uczestniczyła w krótkiej konferencji ks. Michała Styczyńskiego. Teraz nie pozostaje nic innego, jak odliczać dni do egzaminu maturalnego!

                                                                                      Karolina Pińkowska
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 79

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 20 gości