Egzamin maturalny 2018 (nowa matura)


Załączniki

 • Deklaracja dla:
  (1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego,
  (2) absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016 albo 2016/2017,
  (3) absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2014/2015 – załącznik 1a_N
 • Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.) – załącznik 1c_N
 • Wniosek zdającego o wprowadzenie zmian w deklaracji w związku z uzyskaniem tytułu finalisty / laureata olimpiady – załącznik 5_N
 • Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym – załącznik 6
 • Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym – załącznik 7a
 • Wniosek o wgląd do dokumentacji stanowiącej podstawę unieważnienia egzaminu – załącznik 21b
 • Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE w zakresie unieważnienia – załącznik 21d
 • Zastrzeżenia w związku z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu – załącznik 22a
 • Zgłoszenie zastrzeżeń do rozstrzygnięcia dyrektora OKE dotyczącego naruszenia przepisów przeprowadzania egzaminu – załącznik 22c
 • Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej – załącznik 25a
 • Wniosek o weryfikację sumy punktów – załącznik 25b
 • Odwolanie do Kolegium Arbitrazu Egzaminacyjnego – załącznik 25c
 • Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny – załącznik 26a
 • Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny – załącznik 26b

Informatory

Arkusze egzaminacyjne


Fatal error: Class 'visits_counter' not found in /home/zsircku/domains/zsircku.ayz.pl/public_html/wp-content/themes/rafi/page.php on line 27