Pedagog – mgr Kamila Twardowska

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.00 – 10.30

8.00 – 10.30

13.00 – 14.00

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

8.00 – 11.00

 

Pedagog – mgr Iwona Żelazek

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

8.10 – 12.40

8.10 – 12.40

8.10 -12.40

11.50 – 13.20

 

DROGI UCZNIU:

Zwróć się do pedagoga gdy…

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 • Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

ZADANIA PEDAGOGA:

 1. Diagnozowanie środowiska ucznia.
 2. Rozpoznanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokojenia.
 3. Rozpoznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.
 4. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami.
 5. Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie.
 6. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów.
 7. Wspieranie działań opiekuńczo – wychowawczych rodziców i nauczycieli oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 8. Umożliwienie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli
 9. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 10. Współpraca z Dyrekcją Szkoły, Zespołem Wychowawczym, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, innymi szkołami i placówkami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziców i młodzieży.
 11. Udzielanie porad i konsultacji.
 12. Organizowanie warsztatów dla uczniów.
 13. Podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli.
 14. Działania na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 15. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Fatal error: Class 'visits_counter' not found in /home/zsircku/domains/zsircku.ayz.pl/public_html/wp-content/themes/rafi/page.php on line 27