TECHNIK WETERYNARII


Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową

 • Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt
  • Prowadzenie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących
  • Wykonywanie zabiegów inseminacji u zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych
  • Wykonywanie czynności pomocniczych w diagnozowaniu chorób zwierząt
  • Wykonywanie czynności pomocniczych związanych z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt
 • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej
  • Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
  • Wykonywanie czynności pomocniczych podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa

Technik weterynarii będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa,
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Absolwent szkoły – technik weterynarii, może być zatrudniony w zakładach leczniczych dla zwierząt, organach inspekcji weterynaryjnej, może również prowadzić własną działalność w ramach hodowli zwierząt, doradztwa hodowlanego czy usług inseminacyjnych. W ostatnich latach pojawiają się nowe miejsca pracy dla technika weterynarii w usługach pielęgnacyjnych dla zwierząt czy długoterminowej rehabilitacji.

 


TECHNIK ROLNIK


Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową

 • Prowadzenie produkcji rolniczej
  • Prowadzenie produkcji roślinnej
  • Prowadzenie produkcji zwierzęcej
  • Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
  • Organizowanie produkcji roślinnej
  • Organizowanie produkcji zwierzęcej

Technik rolnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich,
 • organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

 


TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową

 • Sporządzanie potraw i napojów
  • Przechowywanie żywności
  • Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
  • Planowanie i ocena żywienia
  • Organizowanie produkcji gastronomicznej
  • Planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania,
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • planowania i oceny żywienia,
 • organizowania produkcji gastronomicznej,
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 


TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI


Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie kwalifikacji zgodnych z nową podstawą programową

 • Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Technik mechanizacji rolnictwa będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w produkcji rolniczej,
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych,
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie,
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych,
 • obsługiwania urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych

Fatal error: Class 'visits_counter' not found in /home/zsircku/domains/zsircku.ayz.pl/public_html/wp-content/themes/rafi/page.php on line 27